Inici > Activitats de recerca > Hábitat y biodiversidad

Hàbitat i biodiversitat

Hàbitat i biodiversitat

En aquesta activitat us proposem, a través de tècniques senzilles, fer una petita recerca científica, és a dir, un treball de camp i d'anàlisi de les dades que s'obtinguin sobre alguns aspectes biològics i ecològics de les algues com a hàbitat i la diversitat d'organismes que hi estan associats.

L'activitat requereix l'elaboració d'un plantejament experimental, la recollida de diferents tipus d'algues amb la seva fauna associada, la seva observació sota la lupa al laboratori i la seva anàlisi; permet variacions sobre una proposta bàsica, tindrà l'acompanyament i l'assessorament constant de científics i serà d'una durada variable en funció de les possibilitats i els objectius de cadascú.

Es proposa que es facin recerques que permetran tractar, entre altres continguts teòrics, els d'hàbitat, biodiversitat, nínxol ecològic, enginyer ecosistèmic, factors biòtics, factors abiòtics. Per a l'alumnat de primària, la proposta es pot simplificar segons les inquietuds i els objectius didàctics de cada grup.

Els dubtes i les preguntes que vagin sorgint durant la realització de l'activitat es formularan en un fòrum i seran resolts per científics. Es pretén, per tant, crear un espai comú per compartir resultats, comentar-los, resoldre dubtes i crear debats sobre temes relacionats amb l'activitat entre els diferents participants i diversos equips de científics. Els investigadors de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC) recolliran, al llarg del curs escolar, les dades de tots els participants per tal de dur a terme una recerca sobre la fauna associada als diferents tipus d'algues que englobi els resultats obtinguts.

Aquí trobareu tota la informació sobre com s'ha de fer el taller (materials, protocols, taules de dades, guia d'identificació d'organismes), així com la taula de recollida de dades generals (amb una mostra d'exemple), que convé que us mireu abans de començar el treball de camp.

Tens dubtes de les activitats de recerca?

Enviar resultats Si ja has acabat la activitat de cerca facilita'ns
els resultats de la teva investigació

Línies de debat de l'activitat

Espai on podràs resoldre les teves inquietuds durant el transcurs de l'activitat de recerca

Resultats globals de l'activitat

Aquí trobaràs les novetats de l'activitat i els resultats globals de les activitats d'anys anteriors

Comença l'activitat 1 Comentaris 2195 Visites

Unitats temàtiques relacionades (7)

Els boscos submarins

Vídeo


Els boscos submarins

30222 0 3
Els crustacis

Vídeo


Els crustacis

35146 0 3
Els mol·luscs

Vídeo


Els mol·luscs

35997 1 4
El plàncton

Vídeo


El plàncton

21834 0 0
Altres organismes

Vídeo


Altres organismes

23809 0 2
Les algues

Vídeo


Les algues

21012 1 3
Hàbitats de cria

Vídeo


Hàbitats de cria

7986 0 1