Enviar resultats de la activitat de recerca

Per homogeneïtzar la recollida de dades de l'activitat de recerca hem preparat una plantilla d'exemple en format excel perquè puguis descarregar i emplenar. Un cop acabada l'activitat de recerca només hauràs de pujar el fitxer en aquesta pàgina.

Recorda que només s'acceptaran arxius en format excel

Facilita'ns la informació de l'activitat de recerca

Adjuntar resultats:

Formats permesos: xls, xlsx

Comentaris (opcional):


Tornar