Inici > Activitats de recerca > La fauna en la arena

La vida a la sorra

La vida a la sorra

En aquesta activitat us proposem, a través de tècniques senzilles, fer una petita recerca científica, és a dir, un treball de camp i d'anàlisi de les dades que s'obtinguin sobre alguns aspectes biològics, ecològics i geològics de la sorra de la platja.

L'activitat requereix l'elaboració d'un plantejament experimental, la recollida de diferents mostres de sorra, el seu anàlisi granulomètric i químic, i la observació dels organismes que viuen entre els grans sota una lupa binocular en el laboratori; permet variacions sobre una proposta bàsica, tindrà l'acompanyament i l'assessorament constant de científics i serà d'una durada variable en funció de les possibilitats i els objectius de cadascú.

Es proposa que es facin recerques que permetran tractar, entre altres continguts teòrics, els d'hàbitat, biodiversitat, zonació, ritmes ambientals, deriva litoral, formació de platges i factors biòtics i abiòtics. Per a l'alumnat de primària, la proposta es pot simplificar segons les inquietuds i els objectius didàctics de cada grup.

Els dubtes i les preguntes que vagin sorgint durant la realització de l'activitat es formularan en un fòrum i seran resolts per científics. Es pretén, per tant, crear un espai comú per compartir resultats, comentar-los, resoldre dubtes i crear debats sobre temes relacionats amb l'activitat entre els diferents participants i diversos equips de científics. Els investigadors de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC) recolliran, al llarg del curs escolar, les dades de tots els participants per tal de dur a terme una recerca sobre la vida a la sorra de la platja i que englobi els resultats obtinguts.

Aquí trobareu tota la informació sobre com s'ha de fer el taller (materials, protocols, taules de dades, guia d'identificació d'organismes), així com la taula de recollida de dades generals (amb una mostra d'exemple), que convé que us mireu abans de començar el treball de camp.

 

 

Tens dubtes de les activitats de recerca?

Enviar resultats Si ja has acabat la activitat de cerca facilita'ns
els resultats de la teva investigació

3

Arxius

Materials de l'activitat

Aquí trobaràs la informació necessària per realitzar l'activitat de recerca i recollir dades generals

Línies de debat de l'activitat

Espai on podràs resoldre les teves inquietuds durant el transcurs de l'activitat de recerca

Resultats globals de l'activitat

Aquí trobaràs les novetats de l'activitat i els resultats globals de les activitats d'anys anteriors

Comença l'activitat 1 Comentaris 1061 Visites

Unitats temàtiques relacionades (5)

El bentos

Vídeo


El bentos

37440 0 2
Els mol·luscs

Vídeo


Els mol·luscs

35842 1 4
Els anèl·lids poliquets

Vídeo


Els anèl·lids poliquets

26890 0 3
La vida en els fons tous

Vídeo


La vida en els fons tous

22763 0 2